DOLAR

33,1952

-0.11%
EURO

36,0226

-0.6%
ALTIN(gr)

2.548,96

-1,98%
BİST 100

11156.2

-1,98%
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçileri için ortak zam talebini açıkladı: İlk ay için yüzde 15 refah payı ve yüzde 45 zam istiyorlar

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçileri için ortak zam talebini açıkladı: İlk ay için yüzde 15 refah payı ve yüzde 45 zam istiyorlar

ABONE OL
Mart 20, 2023 09:00
Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçileri için ortak zam talebini açıkladı: İlk ay için yüzde 15 refah payı ve yüzde 45 zam istiyorlar
0

BEĞENDİM

ABONE OL

TÜRK- İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK- İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bugün TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde bir araya gelerek kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren maaş zamları için ortak talep metnini oluşturdu. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, 2023- 2024 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolüne ilişkin hazırlanan ortak zam talep metnini Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası’na (TUHİS) iletti.İşçi temsilcisi konfederasyonları, sözleşme görüşmelerinde öncelikle taban ücretlerin 15 bin liraya yükseltilmesini, sonrasında bütün ücretlere yüzde 15 oranında refah payı uygulandıktan sonra birinci altı ay için yüzde 45, sonraki altı aylık dönemlerde ise enflasyon oranına göre yüzde 5 oranında artış yapılmasını talep etti. TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak teklif metni şöyle: TABAN ÜCRET “Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL’nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL’ye çekilmiştir.REFAH PAYIİşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere yüzde 15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.ÜCRET ZAMLARIa) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırk beş) oranında zam yapılacaktır.b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı: İşçilerin 01.07.2023 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının yüzde 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı: İşçilerin 01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık 2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının yüzde 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı: İşçilerin 01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003-100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının yüzde 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları 01.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri içindir. Her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç süresi esas alınarak madde metinleri ayrıca düzenlenecektir.İKRAMİYE Toplu iş sözleşmelerinde 6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm işçilere (Belediye şirketleri ve il özel idare şirketleri dahil) ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır.SOSYAL YARDIMLARToplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; sosyal yardım olarak 2023 yılı için Net 2.500 TL/Ay, 2024 yılı için Net 3.500 TL/Ay olarak ödenecektir.EK ÖDEMEToplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; her yıl Mayıs ayında Net 4.000 TL tutarında ‘ek ödeme’yapılır. Bu tutar, 2023 yılı Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenir. İlk defa toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde de aynı tutarda ödeme yapılır.HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ve FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİKamu işyerlerinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanır. Fiili çalışmaya bağlı yapılan ödemeler (iş primi ile yemek ve yol yardımı vb.) aylığa dönüştürülerek düzenli olarak ödenir.FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİHer bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin yüzde 70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden günlük normal çalışma süresini geçen kısmı yüzde 200 zamlı olarak ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.KIDEM TAZMİNATIBütün işçilere çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Mevcut uygulamanın bu miktarın üzerinde olması durumunda yüksek olan uygulanır.MAKTU ÖDEMELERMaktu ödemeler adı altında sosyal yardım taleplerimiz protokol kapsamında karara bağlanacaktır.İŞİN GEREKTİRDİĞİ BELGELERİşçilerin görev tanımlarındaki işleri yapmaları için gerekli olan tüm sertifika ve belge maliyetleri ile gerekli olan izinler işverence karşılanır.İŞYERİNE/İŞLETMEYE ÖZGÜ SORUNLARİşyeri/işletme/işkoluna özgü idari ve mali konular (yatay ve dikey skaladaki farkın ayarlanması, iş riski ve sorumluluk zammı, yıpranma-üretim-kampanya primi, işyerindeki günlük yevmiye farklılığı vb.) ile çalışma şartları sorunları, toplu iş sözleşmelerinin tarafları arasında görüşülerek sonuca bağlanır.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan veya naklen/açıktan atanarak ya da kanunla geçiş yapan işçilerin toplu iş sözleşmelerinden doğan her türlü hak ve menfaatleri (intibakın) gittikleri işyerlerindeki benzer işçilerin seviyesine, geldikleri işyerlerindeki hizmet yılları emsal alınarak getirilir.TAŞERON İŞÇİLERİNİN DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMESİ696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan tüm kamu alt işveren (taşeron) işçilerinin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmalar ivedilikle sonuçlandırılacaktır.GEÇİCİ İŞÇİLERKamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde gerekli yasal düzenleme ivedilikle yapılacaktır.696 SAYILI KHK İLE KADROYA GEÇEN İŞÇİLERİN ÖZLÜK HAKLARIİşçilerin iş ve işyeri değişikliği ile özlük hakları (hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu vb. zorunlu nedenler) konularında mevcut mevzuattaki sınırlandırıcı hükümlerin kaldırılması çalışmaları ivedilikle sonuçlandırılacaktır. İşçilerin kadroda belirtilen iş unvanları ile fiilen yaptıkları işler dikkate alınarak iş/görev tanımları toplu iş sözleşmesinin eki olarak ilave edilir. İşçilerin fiilen yaptıkları iş ile SGK’ya bildirilen meslek kodları uyumlu hale getirilecektir. Bu kapsamda kadroya geçirilen işçilerin emeklilik/yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihe kadar çalışmalarına ilişkin sınırlandırıcı hükmün kaldırılması için yasal düzenleme yapılacaktır.YETKİ UYUŞMAZLIĞI DEVAM EDEN İŞYERLERİYetki uyuşmazlığı devam eden işyerlerinde çalışan işçilere işbu ‘Çerçeve Anlaşma Protokolü’ ile belirlenen ücret zamları, avans niteliğinde uygulanır. İmzalanacak olan toplu iş sözleşmesi farklarından mahsup edilir.FARKLARIN ÖDENME ZAMANIa) Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük tarihi ile imza tarihi arasında oluşacak ücret ve diğer tüm ödemelere ilişkin farklar kurumların bütçe imkanları göz önüne alınarak geciktirilmeden ödenecektir. b) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127’nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23’üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçiler ile işe ilk defa alınan işçilere işverence yapılan ödemeler ile yeni dönem de imzalanacak olan toplu iş sözleşmesi ile yapılacak olan ödemeler mükerrerliğe yer vermeyecek şekilde mukayese edilerek mahsuplaşma işlemi yapılacaktır. Bu işlem sonucunda işçi lehine fark doğması halinde oluşan farklar, kurumun bütçe imkanları göz önüne alınarak gecikmeden ödenecektir. Yeni dönem toplu iş sözleşmelerinde düzenlenmeyen herhangi bir ödeme veya uygulama varsa bu ödeme veya uygulamaya yeni toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren son verilecektir.GELİR VERGİSİ DÜZENLEMESİGelir vergisi yükünü hafifletmeye yönelik olarak ücretlerdeki gelir vergisinin yüzde 15’i aşması halinde aşan kısım işveren tarafından karşılanır.GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN İŞ GÜVENCESİGüvenlik görevlisinin, yüz kızartıcı suçlar hariç, ceza alması durumunda, işveren uygun göreceği bir başka göreve geçirir. Sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamayacak duruma gelirse, başka bir işte çalıştırılmasına devam edilir.NOT: Konfederasyonlarımız, müzakereler sırasında gerektiğinde yeni tekliflerde bulunabileceklerdir.”Kaynak: ANKA / Güncel Hak İş Zam Ekonomi Güncel Haberler

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.